YASAL UYARILAR VE GİZLİLİK

PlanPiri kullanımı hakkında bilinmesi gereken yasal uyarılar
YASAL UYARI

PlanPiri aplikasyonundaki ve internet sitesindeki içerik & uygulamalar & linkler sadece bilgilendirme & eğitim amacı taşımakta olup, hiçbir şekilde tıbbi öneride bulunma amacı taşımaz. Bu aplikasyonun ve internet sitesinin kullanıcıları riski tamamen kendilerine ait olmak üzere içeriğe erişmeyi kabul ederler. Doktorunuza veya konunun uzmanına danışmadan uygulamada yer alan yazıları, içerikleri teşhis, tedavi ve dair amaçlı kullanmayınız! Bu uygulamada ve sitede yer alan her türlü bilgilerin kullanımı ve uygulanması sonucu doğacak hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. 
Copyright © 2018 PlanPiri; Tunamed LTD.

GENEL HÜKÜMLER

İşbu PlanPiri İnternet sitesi ve aplikasyonu (uygulaması) Şart ve Koşulları” (kısaca “Şart ve Koşullar” olarak anılacaktır) ve PlanPiri geçen yerde bu tanımları içermektedir. PlanPiri web sitesine ve uygulamalarına erişim ve kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Lütfen bu şartlara uymayı kabul etmiyorsanız bu platformları kullanmayınız. PlanPiri Platformu (web sitesi ve uygulamaları) Tunamed Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilmiştir ve yönetilmektedir. PlanPiri Platformunda, Genel Kullanım Şartlarında, Genel Kural ve Şartlarımızda, Satış ve Teslimat Şartlarımızdan vazgeçmek veya bunlarda kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikleri önceden bildirmeden kendi takdirimize göre yapabileceğimizi dikkatinize sunarız. Bu yüzden, PlanPiri Platformunu (web sitesi ve uygulamaları) tekrar ziyaret ettiğinizde şartları yeniden gözden geçirmenizi ve yapılabilecek değişiklik veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

PlanPiri platformuna üye olanlar ve aplikasyonunu indirip kullananlar, blogda yorum yapanlar ve misafir yazarlar işbu Şart ve Koşulları ve Gizlilik Koşullarını yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla kabul etmiş bulunmakta ve burada belirtilen hükümlerin kendilerini bağladığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 1. Gizlilik

  1. PlanPiri meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile iş birliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi ifşa edebilir.
  2. PlanPiri portalinde ve uygulamasında sunulan Hizmet, PlanPiri marka bütünlüğü ile iltibas yaratacak şekilde ve/veya birebir kullanılarak, işlenerek ya da adapte edilerek ve burada sayılan kısıtlamalarla sınırlı olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz. Hizmetleri bu şekilde kullanmak ya da başkaca bir hizmet oluşturmak yasaktır.
  3. Hizmetlerde (“İçerik”) yer alan ya da Hizmetler aracılığıyla erişilebilen (yazılım, veri, bilgi, metin, fotoğraf,  görüntü, grafik, logo, sembol, çizim ve diğer materyal ya da hareketli imgeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü materyal ya da “İçerik” ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ya PlanPiri mülkiyetindedir ya da bunların lisansı/kullanım hakkı Hizmetlerin bir parçası olarak hak sahibi ya da sahipleri tarafından tümüyle PlanPiri’ye devredilmiş/verilmiştir. “İçerik” ile başka herhangi bir şey yapmak istemeniz halinde, öncelikle bu materyale ait hakların sahibinin yazılı izninizi almanız gerekir. Tüm haklar açıkça saklıdır.
 2. Mülkiyet ve Bölünebilirlik

  1. PlanPiri web sitesi ve uygulamalarındaki bütün bilgi, görsel, içerik ve teknolojik data (yöntem, yol, model, vb.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile birlikte münhasır olmayan, devamlı ve ivazsız bir fikri mülkiyet hakkı (Aksi belirtilmedikçe) tümüyle PlanPiri Platformuna aittir.
  2. PlanPiri portali ve uygulaması ile sunulan tüm bilgi, içerik ve yazılımların her türlü fikri mülkiyet hakkı PlanPiri’ye aittir veya ilgili hak sahipleri tarafından PlanPiri’ye devredilmiştir/devredilecektir. Portal üzerinden sunulan hiçbir bilgi, içerik ve yazılım PlanPiri’nin önceden yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
  3. İşbu Şart ve Koşulların herhangi bir maddesinin ya da hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu madde ya da hükmün dışında kalan tüm diğer hükümler bağlayıcılığını koruyacaktır. Böyle bir durumda dahi Kullanıcı, geçersiz hüküm ilgili hukukun izin verdiği ölçüde uygulanmaya devam edeceğini ve işbu Şart ve Koşulların içeriği ve amacı çerçevesinde en azından geçersiz, uygulanamayan ve bağlayıcı olmayan madde ya da hükmünkine benzer bir sonucu kabulleneceğini kabul ve beyan eder.
  4. PlanPiri ’den hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. PlanPiri Platformundaki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi PlanPiri’de yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.
  5. PlanPiri ‘de yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya PlanPiri ‘ye veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyal herhangi bir PlanPiri telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.
 3. Kişisel Verilerin Korunması

  1. Kişisel Veriler, Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işlenir.
  2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca kişisel sağlık verileri dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından kanunlarda açıkça işlenmelerinin zorunlu tutulması halinde işlenebilir.
  3. Yine 18 Ağustos 2018 tarihinde Resmî Gazetede 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun 16.maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verilerin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir“ hükmü ile 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri“ başlıklı 16’ncı maddesi göz önünde bulundurularak 02.04.2018 tarihli 2018/32 sayılı kurul kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak yıllık çalışan sayısı 50 den az yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiş olup Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
   Kaynaklar:
   http://www.izto.org.tr/tr/announcements/type/read/id/5767
   http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/duyuru_new/5767_1535437434.pdf
  4. PlanPiri Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini mümkün olduğunca almaktadır.
  5. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?
   • Bize Sağladığınız Kişisel Veriler:  Herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü Kişisel Veriyi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, İnternet Sitelerimiz ve uygulamamız üzerinden üyelik kaydı yahut hizmet satın alırken akdedilen profesyonel sözleşmeler kapsamında paylaştığınız ad-soyadı, doğum tarihi, öğrenim durumu, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres gibi Kişisel Verileriniz, ve uygulama içindeki takviminiz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileri de barındırabilecek Kişisel Verileriniz, tarafımıza İletişim Araçları vasıtası ile ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yahut bir hizmetin ifası için paylaştığınız Kişisel Verileriniz, bir ankete katıldığınızda sağladığınız Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.
   • Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları veya Çerezler vasıtasıyla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir. Ayrıca Flash çerezleri ve internet tarayıcısı kanallarıyla sahteciliği önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımamıza yardımcı olacak Kişisel Veri niteliğinde olmayan teknik bilgileri de işleyebilmekteyiz.
   • Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan da bilgi alabilir ve işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde Kişisel Veri işleyebiliriz. Bu kapsamda, internet sitenizde yahut sair kanalda alenileştirdiğiniz mesleki bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, sosyal medya araçları üzerinden İnternet Sitelerine yapılan üyelik kayıtlarında sizin ilgili sosyal medya araçlarına daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaşılan Kişisel Verileriniz, iş ortaklarımız, bize Kişisel Verileriniz aktarılması kapsamında ilgili sorumlulara vermiş olduğunuz güncellenmiş adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) dahil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve sahteciliğini önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak ve bazı müşterilere ödeme kolaylığı sağlamak toplanan hesap numarası ve sair ödeme aracı bilgileri örnek olarak gösterilebilir.
   • Sağlık ve hastalıklarla ilgili kişisel bilgilere ilişkin Kişisel Veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması- yönetimi ve kamu sağlığı tespiti/geliştirilmesi/eğitimi için akademik araştırma ve PlanPiri platformunu ve uygulamasını geliştirmek amacıyla Açık Rıza almaksızın işlenebilir. Dolayısıyla KVK Düzenlemelerinde aksi öngörülene dek Kişisel Sağlık Verileri yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında olan Şirket hekimi veya bu hekimin yetkilendireceği başka bir yetkili tarafından işlenebilir.
  6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
   • Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;
   • Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara aktarılabilmektedir.
   • Sağlık ve hastalıklarla ilgili kişisel bilgilere ilişkin Kişisel Veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması- yönetimi ve kamu sağlığı tespiti/geliştirilmesi/eğitimi için akademik araştırma amacıyla Açık Rıza almaksızın anonim olarak 3. Şahıslara aktarılabilir.
   • Aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
    1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
    2. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde,
    3. PlanPiri Platformlarının kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
    4. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
    5. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller.
   • Ayrıca PlanPiri platformunun ve/veya uygulamasının bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi işlemeye devam edebilir.
 4. Cayma Hakkı

 5. Planpiri Platformundan veya uygulamasından hizmeti/ürünü teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı Hizmeti/ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Planpiri Platformundan veya uygulamasından verilen hizmet ve/veya ürünün ücretsiz deneme süresi Cayma hakkı süresini de kapsar. Sisteme ücretsiz üye olunduğundan itibaren Cayma hakkı süresi işlemeye başlar. Bu konuda her kullanıcı, ürün ve/veya ürün satın alan birey bu paragraftaki haklarını peşinen ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.


  İş bu sözleşme dahilinde; kullanıcının PlanPiri platformu veya uygulamasında sunulan dijital içerik, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dijital gazete, dergi gibi süreli yayınlarda ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.

 6. Bildirimler

  1. Aşağıda belirtilen işlemlerin kullanıcı veya 3. parti tarafından yapılması iş bu PlanPiri portallerinin ve aplikasyonun kullanım koşullarına aykırıdır:
   • “İçerik” ve/veya Hizmetten hiperlinkler (deep-linkler dahil) sağlanması ya da yaratılması;

   • Portal ve uygulamada kopyalama ya da hizmetinin ya da içeriğin herhangi bir kısmının çevresinde ayrı bir çerçeve oluşturulması (“çerçeveleme” olarak biliniyor);
   • Hizmetin ya da İçeriğin herhangi bir ticari amaçla kullanması;

   • Hizmetin ve Hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilginin yasadışı amaçlarla kullanılması;

   • Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmin yayınlanması, yüklenmesi ya da iletilmesi için hizmetin kullanılması;

   • Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarının taciz, tehdit edilmesi, bir başkasının taklit ya da başka bir şekilde ihlal edilmesi;
   • Diğer kullanıcıların Hizmeti kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarların hack’lemesi, aşırı trafik taleplerinde bulunulması, probe ya da port scan yapılması, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırılması;

   • Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplanması ve işlenmesi;

   • Telif hakkı dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi; Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplanması ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk (“spam” olarak da bilinen) e-mail gönderilmesi ya da başka bir şekilde dağıtılması amacıyla Hizmetin kullanılması;

   • Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımıza zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, Hizmetin ya da İçeriğin kullanılması.
   • Başka birinin Hizmete ya da İçeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, Hizmetin ya da İçeriğin kötüye kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Sizin ya da üçüncü kişilerin Hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştığı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, Hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için takdiri bize ait olmak üzere gerekli gördüğümüz diğer her türlü aksiyonu alma hakkımız saklıdır.  “İçerik”te ya da Hizmette bu Hüküm ve Koşulları ihlal edeceğini makul surette düşündüğünüz herhangi bir “İçerik” ya da üçüncü kişi materyali kullanıcı tarafından portalin işletmecisi PlanPiri’ye bildirilmelidir.
   • Blogda yazılan yazılar ve altlarına kullanıcılarca yapılan yorumlar kesinlikle öneri ve tavsiyede bulunulması amacıyla yayınlanmamıştır. Yazı yazan ve yorumlarda bulunanlar, kendi deneyimlerini içeren yazı veya yorumlarının altına bu hususun kendilerinin deneyimlerine dayandığını belirtmeli, yazılardaki veya yorumlardaki deneyimleri baz alarak hareket eden okuyucu veya üyeler ise deneyimlerin, tavsiye ve öneri niteliğinde algılanmasının amacımız dışında olduğunu dikkate almalıdırlar. Bu noktada blogda yazı yazıp veya yorumda bulunup deneyimlerini paylaşanlar ile blog kurucularına sorumluluk yükletilemez.
   • Blogda, sitede veya uygulamada Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine, yasalarına ve Atatürk’e yönelik hiçbir olumsuz yazı yazılamaz, yayın ve eleştiri yapılamaz. Kişi veya grupların dinini, dilini, milliyetini aşağılayıcı içerikteki yazılar ve asılsız iddialar ile siyasi yazılar yazılamaz. Bu tür yazılar platformumuzca engellenmesi mümkün olur ise engellenecek aksi takdirde tamamen sorumluluğumuz dışı kalacaktır.
   • Harici yazarlar ve yorumcular başka bir siteden veya kaynaktan alınan yazıların ve/veya içeriklerin, görsellerin alıntı yapıldığı sitesi veya kaynağı gösterilmelidir.
  2. PlanPiri Portalinde veya uygulamasında verilen “İçerik Hizmetlerini” ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde verdiğimiz hizmeti durdurma hakkımız bulunmaktadır.  Bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir. Bu sitede ve uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.
  3. PlanPiri; teknik, ticari ya da işletimsel sebeplerle ya da kamu yararına ilişkin sebeplerle bu portalde sunduğu içerik hizmetleri her zaman genel olarak geri çekebilir ya da değiştirebilir. Durdurma, geri alma ya da değişiklik sebebine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmak her zaman mümkün olmayabilir.  Bu işlemler tarafların doğmuş hak ve yükümlülüklerinize bağlı maddi, manevi ve her türlü hukuki hakkınızdan vazgeçtiğinizi peşinen ve herhangi bir şarta bağlı olmadan kabul etmiş olursunuz.
  4. PlanPiri web sitesindeki ve uygulamasındaki bilgilerin güncellemesi sırasında Platformda olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı PlanPiri web sitesine ve uygulamasına yükümlülük altına sokamaz.
  5. İlgili sitelerde ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz.
  6. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasındaki içerik kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.
  7. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasında bahsi geçen marka ya da markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Her türlü maddi manevi ve kanuni sorumluluk bu markalara ve kullanıcıya aittir. PlanPiri hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz.
  8. PlanPiri, hiçbir şekilde web sitesinde, uygulamada ve yukarıda belirtilen ilgili mikro sitelerde yayınlanan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ve sorumluluk ziyaretçinin sorumluluğundadır ve oluşabilecek ya da oluşmuş maddi ve manevi zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aynı zamanda yukarıda bahsedilen ilgili web sitelerinde ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir şekilde kullanıcıya bir taahhüt içermemektedir.
  9. Yukarıda belirtilen ilgili site, mikro sitelerde ve uygulamada yer alan İletişim Formları vasıtası ile paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileri PlanPiri ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile istemiş olduğunuz bilginin veya bilgilendirmelerin size ulaştırılması için kullanılabilir.
  10. PlanPiri web sitesinin ve uygulamasının yayınlanması, hiçbir kişiyi ve / veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede ve uygulamada yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ve uygulamayı ziyaret eden ve/veya kullanan kişiye aittir.
  11. PlanPiri web sitesinin ve uygulamasına veya bunlardan bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi kayıp veya zararlardan, PlanPiri sorumlu tutulamaz.
  12. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasında yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. PlanPiri web sitesi ve uygulaması internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; PlanPiri önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki ve uygulamadaki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Sitede ve uygulamada yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi; revizyonda gecikme, sitede ve uygulamada olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü PlanPiri hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.
  13. PlanPiri web sitesinin ve uygulamasında mevcut bilgilerin, içeriklerin veya alınan hatırlatma, e-posta ve dair içeriklerin herhangi bir kanal yoluyla 3. şahıslarla paylaşımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi kayıp veya zararlardan, PlanPiri Platformu sorumlu tutulamaz.
 7. Sorumluluklar, Muafiyet, Çerezler

  1. PlanPiri web sitesindeki ve uygulamasındaki bilgilerin güncellemesi sırasında Platformda olabilecek muhtemel yanlışlık, eksiklik ya da değişiklikten dolayı PlanPiri web sitesine ve uygulamasına yükümlülük altına sokamaz.
  2. İlgili sitelerde ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz.
  3. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasındaki içerik kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.
  4. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasında bahsi geçen marka ya da markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Her türlü maddi manevi ve kanuni sorumluluk bu markalara ve kullanıcıya aittir. PlanPiri hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz.
  5. PlanPiri, hiçbir şekilde web sitesinde, uygulamada ve yukarıda belirtilen ilgili mikro sitelerde yayınlanan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ve sorumluluk ziyaretçinin sorumluluğundadır ve oluşabilecek ya da oluşmuş maddi ve manevi zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aynı zamanda yukarıda bahsedilen ilgili web sitelerinde ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir şekilde kullanıcıya bir taahhüt içermemektedir.
  6. Yukarıda belirtilen ilgili site, mikro sitelerde ve uygulamada yer alan İletişim Formları vasıtası ile paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileri PlanPiri ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile istemiş olduğunuz bilginin veya bilgilendirmelerin size ulaştırılması için kullanılabilir.
  7. PlanPiri ’de bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi  http://www.allaboutcookies.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie  ve  http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez (internet)adreslerinden edinebilirsiniz. (Verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)
  8. PlanPiri’yi ziyaretiniz esnasında ip adresiniz ve bilgisayarınız ve uygulama aracılığıyla toplanabilen diğer veriler PlanPiri tarafından kaydedilmektedir.
  9. Üyeler ve Kullanıcılar PlanPiri üzerinde yapacakları tüm işlemlerde ve erişimlerinde başta Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına olmak üzere PlanPiri ’ye eriştikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuata riayet edeceklerini ve ilgili mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm ilgili sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye ve kullanıcılar, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.
  10. PlanPiri istediği zaman bu Kullanım Şartlarını değiştirebilir. PlanPiri her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartlarını inceleyin. PlanPiri kullanarak, Kullanım Şartlarının en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.
  11. Tüm gayretlerimize rağmen PlanPiri ’deki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasındaki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. PlanPiri web sitesinde ve uygulamasındaki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde ve uygulamada okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. PlanPiri web sitesi ve uygulaması doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve PlanPiri web sitesindeki ve uygulamasındaki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.
  12. PlanPiri web sitesi ve uygulaması sizi internette başka Web Sitelerine bağlayabilir. Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. PlanPiri web sitesi ve uygulaması kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz.
 8. Garanti Etmeme

 9. PlanPiri Platformunun sistem güvenliği amacıyla aldığı önlemlere rağmen; PlanPiri Platformu, servisleri OLDUĞU GİBİ sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından PlanPiri Platformu sorumlu değildir.

  PlanPiri Uygulamalarının bulunduğu mağazalardan (Google Play Store, Apple Store,vb) kaynaklanacak veri sızdırılması/kaybı/çalınması, hizmet kesintisi, devre dışı bırakılma, mağazadan uygulamanın kaldırılması, değiştirilmesi ve bunu gibi nedenlerden dolayı kullanıcıların uğrayacağı her türlü maddi, manevi zarar ve kayıplardan PlanPiri Platformu ve geliştirici hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz ve bu hüküm kullanıcılar üye oldukları anda veya Platformu kullanmaya başladıklarında peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.

SON HÜKÜMLER

 1. Hizmet Sağlayıcı Yasal Uyarılar ve Gizlilik Şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar, kayıt sırasında verdikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.
 2. Kullanıcı, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.
 3. Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.
 4. Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir, aksi takdirde Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.
 5. İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
PlanPiri web sitesi ve uygulaması ile ilgili şikâyet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi  media@planpiri.com mail adresine iletebilirsiniz.