HAKKIMIZDA

PlanPiri ve ekibi hakkında
iPhone
PlanPiri bir Caredir Ekibi ürünüdür. Caredir, 30 yılı aşkın mesleki tecrübesi olan iki doktorun kurduğu etkileşimli bir destek platformudur.

PlanPiri hayatın içinde yer alan ihtiyaçları kullanıcının seçerek belirleyeceği kategorilerde yöneteceği, yılın her günü için özel olarak hazırlanmış bilgiler sayesinde öğrenebileceği, baskıcı olmayan hatırlatmalarla adeta bir yardımcı doktor gibi çalışmaktadır.

Yakın zamanda tiroit hastalığı, romatizma, kanser gibi diğer kronik rahatsızlıklar için de hazırlayacağımız PlanPiri’yi, öncelikle PlanPiri Diyabet olarak bireylerin hizmetine sunmaktayız. Bunun nedeni, ülkemizde sayısı 8 Milyonu bulan şeker hastasının varlığıdır. Bu sayıya şeker hastalığı riski taşıyanlar eklenmemiştir. Yıllar içinde hastaya yardım arayışında olan bir o kadar sayıda hasta yakınının çaresizliğine şahit olduk. Biz doktorlardan talep ettikleri, kimi zaman dile getiremedikleri çözüm arayışlarına çare olmayı hedefliyoruz.

Uygulamadaki ve platformdaki teşhis, tedavi, öneri veya yöntemleri kullanmadan önce doktorunuzla veya konuyla ilgili uzmanla görüşün.

PlanPiri Diyabet’in Varlık Nedenleri

Uzun yıllar kronik hastalıklarla (şeker, tiroit hastalığı, romatizma, kanser vb.) mücadele eden bireylerin ve yakınlarının teşhis konduğu anda ve sonrasında gerek doktorları tarafından maruz kaldıkları bilgi bombardımanı gerekse de çevreleri tarafından ve internette çoğu zaman yanlış veya yönlendirici bilgilerle karşılaştıklarını gözlemledik.

Hastanın doktoruyla geçirdiği kısa zaman aralığında (ortalama 10 dakika) hastalığını tanımasını, tedavi ve yaşam tarzında yapması gerekenleri öğrenmesini, yıl boyunca sağlığını korumak için alması gereken önlemleri bu doktor randevusu sonunda öğrenmesini, akılda tutmasını beklemek hastaya haksızlık etmektir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, doktor muayenesinden çıkan hastaların doktorları tarafından anlatılan 5 öneriden ancak birini hatırladıkları tespit edilmiş, hatırlananların da ancak yarısının doğru olduğu saptanmıştır.

Bu durumdaki hasta ve yakınlarının %80’i hastalığı hakkında cevap aramak için interneti kullanmaktadır. Ancak, yakın zamanda yapılan iki araştırmada sağlık bilgisi içeren web sitelerinin %55-90’ının ne yazık ki yanlış bilgi ve sağlıksız yönlendirmeler içerdiği belirtilmiştir.

Bütün bu bilgiler ışığında ortaya sessiz kalmış bir gerçeklik çıkıyor: Bir diyabet hastası yılda 6 kez doktoruyla randevulaşsa, her randevusunun ortalama 10 dakika olduğu bilgisiyle, yılda sadece 60 dakikalık bir hizmet alıyor. Geriye kalan 8759 saat boyunca kronik bir rahatsızlık olan diyabeti ile birlikte yalnız yaşıyor. Hastanın yakınları da kendi endişeli yalnızlıklarıyla baş başa. Çalışmalarımız biz doktorlara da göstermiştir ki, bir diyabet hastasının yıl boyunca izlemesi gereken sağlık adımlarının ortalama sayısı 1500 kalem. Bu 1500 kalem bilinçli sorumluluk konusunda doktorların ve devletin yapabilecekleri oldukça sınırlı. Hastanın kendi sorumluluğunu kendisinin taşıması demekle 1500 ayrı kalemde sorumluluğu tek başına taşımasını bekliyoruz. Bu durumda, biz ve siz hasta yakınları ona haksızlık etmiyor muyuz?

Bu kronik hastalığın gerçekliğini uzun yıllar farkında olarak ve herkesin kullanabileceği bir çözüm ve bir yol arkadaşı geliştirdik. Bir diyabet hastası ve onun bir yakını için 1 yıl boyunca (yıllık) yararlanacağı bilginin, yapması gereken her ihtiyacın, hatırlatmaların yer aldığı üstelik kendi kendine çalışan PlanPiri Diyabet’i hazırladık.

PlanPiri Diyabet Ne Sağlar?

Uygulamamızı hazırlarken on temel hedef oluşturduk. Bunları önem sırası gözetmeksizin aşağıdaki gibi belirledik:
 • Aile bireylerine güç veren,
 • Destek ve motivasyonu arttıran,
 • Diyabete bağlı sorunları azaltan,
 • Doğru ilaç kullanımını arttıran,
 • Sağlık harcamalarında ve zaman kaybında azalma sağlayan,
 • Yıl boyunca günlük görev ve sağlık hedeflerine ulaştıran,
 • Egzersiz, diyet ve kilo kontrolünde alışkanlık gelişimi sağlayan,
 • Hedefleri tutturmak için uygulanabilir öneriler içeren,
 • Güvenilir kaynaklardan sade bir dilde yaratılmış olan,

Teknolojiyle arası iyi olmayan hastaların da kullanabileceği yöntemlerin kullanıldığı bir uygulamadır, PlanPiri Diyabet. PlanPiri Diyabet konunun uzmanı doktorların görüşleri ile hem yurtiçi hem yurtdışı güvenilir kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. İletişim ve dil uzmanlarımız tarafından her eğitim seviyesinden hastaya hitap edebilecek bir dil yapısında düzenlenmiştir. Hastalarda davranış alışkanlıklarını geliştirecek modellemeyle ve teknolojiye ayak uydurma sıkıntısı yaşayanların da bu yöntemlerden mahrum kalmayacağı bir uygulama olarak teknik ekibimiz tarafından yaratılmıştır.

Dünyada mevcut yöntemlerden bizim uygulamamızı ayrıştıran en önemli farkımız ise daha önce yararı uluslararası araştırmalarda diyabet gibi kronik hastalıkların yönetiminde başarı sağlanması için asıl hasta yakınlarının ön plana alınması önerilse de PlanPiri Diyabet uygulamasının geliştirilmesine kadar maalesef çözüm bulunamamıştı.

Artık ne yapsam, nasıl yapsam, bu diyabetle nasıl uğraşacağım diye merak etmeyin. Ve siz eşler, evlatlar, anne babanızı, eşinizi, kardeşinizi merak etmeyin.

Anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz, artık yalnız değil, PlanPiri’nin ve onu geliştiren doktorların gözetiminde.

Aslında bütün bunların tek amacı her eğitim seviyesinden ve her gelir gurubundan bütün şeker hastalarına sağlıklı bir yaşam fırsatı sunmaktır.

PlanPiri Diyabet Hangi Konuları İçerir?

 • Genel Sağlık
 • Diyabette egzersiz ve kilo kontrolü
 • Diyabette yeme alışkanlıkları ve diyet önerileri
 • Diyabette doğru ve zamanında ilaç kullanımı
 • Diyabet eğitimi ve bilinçlendirme
 • Diyabette ayak bakımı ve sağlığı
 • Yaşa uygun genel ve diyabete ait yıllık takip gereksinimleri
 • Diyabet komplikasyonlarından korunma ve takip önerileri
 • Hasta yakınlarına yönelik öneri ve destek programı
 • Ramazan öncesi, sırası ve sonrası diyabet yönetimi
 • Diyabetin teşhis, tedavi ve korunmasında güncel gelişmeler

PlanPiri Diyabetin Mevcut Sistemlerden Temel Farkı Nedir?

Bir yıl boyunca bir şeker hastasının, doktoruyla ve kendi kendine yapması gereken her şeyin hazır bulunduğu güvenilir dijital yıllık ve günlük olması temel farkımızı belirliyor

Şeker hastası kullanmak istemez veya kullanamazsa ailesinden birinin onun yerine eksiksiz kullanabilmesi de yine temel bir farklılığımızdır.

Yararlandığımız Kaynaklar

PlanPiri Diyabet bilgi kirliliğini önlemek için var. Bu uygulamayı hazırlarken ulusal ve uluslararası güvenilir kılavuzlardan, hastaların sağlıklarını koruyabilecekleri davranış değişikliklerine yardımcı olacak akademik ve saha çalışmalarından, hastalardan aldığımız geri dönüşlerden derleyerek hazırladık. İletişim ve dil uzmanlarımızla her seviyede kullanıcıya hitap edecek sade bir dil kullanarak gündelik hayatta kolaylıkla uygulanabilir öneriler ve hedefler yaratmaya çalıştık.

Bu uygulamayı Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzundan ve Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin Standards Of Medical Care In Diabetes 2018 kılavuzundan yararlandık. Uluslararası Diyabet Federasyonu eski başkanı Prof. Trisha Dunning’in desteğiyle Diabetes Victoria ve NDSS Diabetes Australia lisanslanmış kaynaklarından da faydalandık. Bu yolculukta bize verdikleri destekten dolayı adı geçen veya burada bahsetmediğimiz kişi ve kurumlara minnettarız.

Ama her şeyden önce bize yol gösteren, hayatla ilgili dersler aldığımız ve uygulamamız için tavsiyelerde bulunan hastalarımıza gönülden teşekkürü borç biliriz.

PLANPİRİ EKİBİ

Metin Okucu

UZM.DR. METİN OKUCU

İç Hastalıkları Uzmanı
 / Kurucu Ortak
Mustafa Kemal Çalık

OP.DR. MUSTAFA K. ÇALIK

Kalp Damar Cerrahı / Kurucu Ortak
Aytuna Tosunoğlu

AYTUNA TOSUNOGLU, PHD

İletişim Bilimleri
Faruk Gür

FARUK GÜR

UI/UX, Tasarım
Deniz Kutluer

DENİZ KUTLUER

Kıdemli Yazılım Mühendisi

PlanPiri Web ve Mobil Uygulama Geliştirme İş Ortağımız

Fikir aşamasındaki PlanPiri projemizin olgunlaştırılması çalışmaları içinde bulunup, projenin ürüne
dönüşmesi sürecindeki bütün web ve mobil yazılım geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.
www.derindata.com / info@derindata.com

Ödüllerimiz

PlanPiri uygulaması doktorlar ve iletişimciler tarafından 3 Stevie Awards ödüllü Caredir® markası altında geliştirilmiştir.

 • caredir
 • caredir
 • caredir

Platin Kaynaklarımız

PlanPiri Güvenilir Kaynaklardan ve Lisanslı Bilgilerden Derlenerek Yaratılmıştır. Bu kaynakları sağlayan kurumlara ve kişilere minnettarız.